Organisation och personal

Gesa Weyhenmeyer

professor vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
Gesa.Weyhenmeyer[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2711
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyv. 18 D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18 D
75236 Uppsala

timlärare vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära

Besöksadress:
Geocentrum, Villav. 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Globala förändringar och deras påverkan på akvatiska ekosystem

se versionen på engelska för kort beskrivning och CV

Akademiska meriter: FD, Excellent lärare

Mina kurser

Biografi

Informationen finns här: http://weyhenmeyer.weebly.com

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.