Lars Engstrand

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi

E-post:
lars.engstrand[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-6780318
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Dag Hammarskjöldsv 17
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MD, docent i klinisk mikrobiologi

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.