Mia Lövheim

professor docent i religionssociologi vid Teologiska institutionen, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; Religionssociologi

E-post:
Mia.Lovheim[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2184
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: TD, doc

Mina kurser

Biografi

Religionssociologisk forskning studerar religion som ett socialt fenomen, det vill säga hur religiösa föreställningar, praktiker och institutioner skapas genom sociala processer på individ-, grupp- och samhällelig nivå. Min forskning speglar hur religionssociologi under de senaste decennierna utvecklats från ett fokus på kristna samfund och sekularisering mot nya och mångfaldiga relationer mellan olika religioner och samhällsområden, som välfärd, medier, skola och politik.

Mina kompetensområden omfattar framförallt medier och religion, i form av interaktion omkring religion i internetbaserade medier samt representation av religion i dagspress; studier av ungdomar, religion, värderingar och livsvillkor, samt religion och politik. Frågor om religiös identitet samt religion och gender är centrala.

Jag disputerade 2004 med avhandlingen ”Intersecting Identities: Young People, Religious Identity and Interaction on the Internet”. Det var den första studien om religion och internet i Sverige samt en av de studier som etablerade detta internationella forskningsområde omkring år 2000. Min vidare forskning har utvecklat dessa frågor i två riktningar. Den första handlar om förändrade arenor för och tendenser i ungas religiösa identitetsskapande. Det andra handlar om religion, värderingar och gender i främst bloggar.

Min nuvarande forskning analyserar religion i svenska ledartexter 1975-2010. Projektet ”Religionens återkomst?! En studie av religion och modernitet i Sverige med dagspress som typfall” sker i samarbete med Alf Linderman, Sigtunastiftelsen. Jag är ledare för projekten ”Constructions of religion and the secular in contemporary Swedish public debate. An analysis of three case studies 2000-2012” samt ”Youth and Religion. A survey of the role of religion for young people’s living conditions in Sweden”. Samtliga dessa projekt finansieras av Vetenskapsrådet och bedrivs inom The Impact of Religion, en pågående excellenssatsning vid Uppsala universitet mellan åren 2008-2018 (se http://www.crs.uu.se/Forskning/impactofreligion/)

Under 2015 påbörjar jag ett projekt om hur public service medier (SVT, SR) hanterar frågor och konflikter omkring religiös närvaro i det offentliga rummet. Denna studie är en del av projektet ”Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study” som leds från Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo (se http://www.hf.uio.no/imk/english/research/projects/comrel/)

Jag deltar aktivt med presentationer av min forskning vid internationella konferenser, samt är medlem av flera ledningsgrupper för nordiska och internationella nätverk och projekt som rör forskning om medier och religion. Min forskning finns publicerad i nedanstående artiklar, böcker och bokkapitel.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.