Organisation och personal

Susan Pfeifer

gästprofessor i molekylärgenetik och pediatrik, överläk. vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Barnneurologi/Barnonkologi

E-post:
Susan.Pfeifer[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5804
Mobiltelefon:
070-2834116
Besöksadress:
Akademiska barnsjukhuset, Ing 95 nbv
75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.