Organisation och personal

Anders Öberg

gästforskare vid Filosofiska institutionen, Anknutna

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

universitetslektor vid Matematiska institutionen

E-post:
Anders.Oberg[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3196
Besöksadress:
Rum 14131 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 5 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

In mathematics I study invariant measures in ergodic theory. In particular, I have results on the uniqueness of g-measures, in collaboration with Anders Johansson and Mark Pollicott. In a recent project, I also study energy measures and corresponding Laplacians for functions on fractal sets. 

In philosophy I am interested in conceptual relativity, nonsense, and the philosophies of Hilary Putnam, John Dewey and Ludwig Wittgenstein.

Akademiska meriter: FD, Docent

Mina kurser

Biografi

MA in Philosophy (and Mathematics), Umeå University, 13 January 1994

PhD in Mathematics, Umeå University, 10 June 1998

Docent in Mathematics, Uppsala University, 27 September 2005

PhD in Theoretical Philosophy, Uppsala University, 31 January 2012

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.