Organisation och personal

Anders Montelius

sjukhusfysiker vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk strålningsvetenskap; Forskargrupp Anders Ahnesjö

E-post:
anders.montelius[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 5552
Besöksadress:
Sjukhusfysik, ing 82
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Postadress:
Sjukhusfysik, ing 82
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.