Rose-Marie Amini

professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk och experimentell patologi; Forskargrupp Rose-Marie Amini

E-post:
rose-marie.amini[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
070-3765693
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, Dr Med Sci, Docent 2008

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.