Organisation och personal

Ulf Holmbäck

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
ulf.holmback[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
070-1730041
Mobiltelefon:
072-9999072
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv. 14B
Postadress:
Uppsala Science Park
751 85 UPPSALA

pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
ulf.holmback[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6290
Mobiltelefon:
072-9999072
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
Postadress:
Box 2136
75002 Uppsala

Kort presentation

Jag är forskare/pedagogisk utvecklare och fram till 2018 utgör jag en tredjedel av vetenskapsområdet för medicin och farmacis pedagogiska råd - PRåM. Vidare är jag mentor inom mentorskollegiet (se mer nedan). Mina nuvarande forskningsområden är fetma och metabola effekter av sömnstörning - med blodsockerkontroll som röd tråd. Som pedagogisk utvecklare är jag särskilt intresserad av E-lärande.

Mina kurser

Biografi

Jag är medlem i mentorsnätverket för att jag tycker det är är stimulerande och intressant att diskutera och fundera kring undervisning och undervisningsformer.

Jag har under åren testat eller sett andra testa olika undervisningsformer, och tycker att det är intressant att studera vad fungerar i lärar-studentmötet

Jag har haft många spännande mentorsuppdrag inom med-farm och tek-nat, men är mycket intresserad av att få mer uppdrag inom hum-sam och jag kan även ge mentorshandledning på engelska

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.