Organisation och personal

Anders Forslund

docent, överläkare vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Peter Bergsten

Mobiltelefon:
073-5090661
Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska centrum, BMC
Husargatan 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 571
751 23 UPPSALA

forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Barnendokrinologisk forskning

E-post:
anders.forslund[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5887
Mobiltelefon:
073-5090661
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 96 bv
75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: läkarex.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.