Organisation och personal

Martin Höglund

överläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi

E-post:
Martin.Hoglund[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-2715976
Fax:
018-502916
Besöksadress:
Rum 628 Ing:40, Tr:3 Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr
75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr
751 85 UPPSALA

arvodist vid Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

Mobiltelefon:
070-2715976
Besöksadress:
Segerstedthuset
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 1964
751 49 UPPSALA

Akademiska meriter: leg. läk., MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.