Organisation och personal

Marieann Högman

forskare vid Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

E-post:
Marieann.Hogman[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-8664153
Besöksadress:
Gävle sjukhus
Ingång 11 plan 8
Postadress:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE

adjungerad professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning

E-post:
marieann.hogman[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-8664153
Besöksadress:
Ing. 40
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, adj professor

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.