Organisation och personal

Gunnar Liminga

läkare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Barnneurologi/Barnonkologi

E-post:
gunnar.liminga[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
Akademiska barnsjukhuset, Ing 95 nbv
75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala

Akademiska meriter: läk., apot., DMSc

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.