Organisation och personal

Gun Heimer

professor vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
gun.heimer[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
018-611 2789
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

professor i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer, överläk. vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Gynekologisk endokrinologi

E-post:
Gun.Heimer[AT-tecken]akademiska.se
Telefon:
018-611 2789
Fax:
018-507394
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 96 bv
75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tillgänglig:
NCK

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.