Ove Axelsson

forskare vid Centrum för klinisk forskning i Sörmland (CKFD)

E-post:
ove.axelsson[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
016-105253
Postadress:
FoU-Centrum/CKFD
Kungsgatan 41
631 88 ESKILSTUNA

seniorprofessor i obstetrik och gynekologi vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
Ove.Axelsson[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5756
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, överläk.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.