Sören Kjellberg

arvodist vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
soren.kjellberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: FK, FM

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.