Organisation och personal

Karin Kårehed

post doc. vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
Karin.Karehed[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5774
Mobiltelefon:
073-7740494
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Kvinnoklinikens forskningslab.

Akademiska meriter: Ph.D.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.