Anders Bergqvist

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Anders.Bergqvist[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 3937
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Infektion, Ing 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Infektion, Ing 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: DMSc

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.