Mattias Paulsson

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Barnneurologi/Barnonkologi

E-post:
mattias.paulsson[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 3733
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Kvinnokliniken

gästforskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: apot.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.