Sven Israelsson

professor emeritus emer. i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Meteorologi

E-post:
Sven.Israelsson[AT-tecken]met.uu.se
Telefon:
018-471 7183
Mobiltelefon:
070-5783696
Besöksadress:
Geocentrum, Villav. 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16
752 36 UPPSALA

professor emer. vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Sven.Israelsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5878
Mobiltelefon:
070-5783696
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.