Organisation och personal

Claes Aldman

universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Claes.Aldman[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7265
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknL

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.