Gun-Marie Ekström

kursadministratör vid Avdelningen för rektorsutbildning

E-post:
gun-marie.ekstrom[AT-tecken]rut.uu.se
Telefon:
018-471 2452
Mobiltelefon:
070-1679163
Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

kursadministratör vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
gun-marie.ekstrom[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 2452
Mobiltelefon:
070-1679163
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
Postadress:
Box 2136
75002 Uppsala

Kort presentation

Jag började arbeta på Enheten för universitetspedagogik i februari 2017 och ansvarar för administrationen av kurserna Handledning av studenter sv/eng, handledning av doktorander sv/eng, doktorandhandledning på djupet, m fl. Ansvarar även för anpassad kompetensutveckling (AKU) och forskarhandledarnätverket. Är sekreterare i handledarkollegiet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.