Organisation och personal

Carin Backlin

projektsamordnare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi

E-post:
carin.backlin[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-2397979
Besöksadress:
CKMF, FO-avd 3, ing 70, 3 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
CKMF, FO-avd 3, ing 70, 3 tr
751 85 Uppsala

laboratorieassistent vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Biologisk beroendeforskning; Neurofarmakologi, drogberoende och beteende

E-post:
Carin.Backlin[AT-tecken]farmbio.uu.se
Telefon:
018-471 4244
Mobiltelefon:
070-2397979
Besöksadress:
Rum BMC D3:2 Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 591
751 24 UPPSALA

Akademiska meriter: Ph.D

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.