Organisation och personal

Erik Rautalinko

universitetslektor vid Institutionen för psykologi

E-post:
Erik.Rautalinko[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2160
Fax:
018-471 2400
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Välkommen till min publika hemsida på Uppsala universitet!

Akademiska meriter: FD, leg. psykolog

Mina kurser

Biografi

Utbildning

  • Handledarutbildning i KBT (2012, Stockholms universitet)
  • Leg. psykoterapeut (2009, Uppsala universitet)
  • Filosofie doktor (2004, Uppsala universitet)
  • Leg. psykolog (2001, Uppsala universitet)

Forskning och undervisning

Forskning

Mina intresseområden är främst kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi och olika metoder för att träna färdigheter i samtal och bemötande. Jag har ett stort intresse för faktorer som är gemensamma för olika psykoterapier (t.ex. allians), och försöker hålla mig à jour med andra inriktningar av psykoterapi än KBT (t.ex. känslofokuserad terapi, relationell terapi och interpersonell terapi).

Min anställning har tonvikt på undervisning. Jag handleder även examensarbeten inom counseling (t.ex. kort intervention), parrelationer (t.ex. hjälpsamhet och relationsnöjdhet), kommunikation (t.ex. psykologisk utbildning) och KBT. Då och då granskar jag även uppsatser och examensarbeten inom dessa ämnesområden.

Jag är medlem av Beteendeterapeutiska föreningen, Psykologförbundet  och Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Sedan 2002 arbetar jag deltid med KBT på en privatmottagning i Uppsala, en bisyssla som berikar mig personligen och ökar min kunskap för undervisning i klinisk psykologi.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.