Organisation och personal

Mauritz Andersson

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Mauritz.Andersson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-5420253
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.