Organisation och personal

Christer Wahlberg

professor emeritus vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
christer.wahlberg[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3104
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.