Elisabeth Olding-Stenkvist

pens. docent i infektionssjukdomar vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar

E-post:
Elisabeth.Olding-Stenkvist[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-541651
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, fd överläk.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.