Göran Friman

professor emer. i infektionssjukdomar 90 vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar

E-post:
Goran.Friman[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Rum 3208 Ing:34, Tr:1 Akademiska sjukhuset, Infektion, Ing 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.