Otto Cars

professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar; Enheten för antibiotikaforskning

E-post:
otto.cars[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-8920203
Besöksadress:
Hubben plan 5 Science Park
Dag Hammarskjölds väg 38
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska Sjukhuset
Klinisk mikrobiologi, Hubben plan 5
751 85 Uppsala

professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, ReAct

E-post:
Otto.Cars[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 6605018-611 9360
Mobiltelefon:
070-8920203
Fax:
018-471 6609, 018-611 5650
Besöksadress:
Rum Ing: 30 Fyristorg 6, plan 3
Postadress:
Box 256
75105 UPPSALA

seniorprofessor i infektionssjukdomar 00 vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar

E-post:
Otto.Cars[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5645
Mobiltelefon:
070-8920203
Fax:
018-611 5650
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.