Margareta Brattström

professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Margareta.Brattstrom[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 1623
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD, doc

Mina kurser

Biografi

Juris doktor (2004)
Docent (2006)
Professor (2011)

Interna uppdrag

Prefekt (2013- )
Ledamot i Fakultetsnämnden, utbildningsutskottet och forskningsutskottet.
Undervisar på termin 3, på specialkurser samt handleder uppsatser.
Ansvarar, tillsammans med professor Maarit Jänterä Jareborg och professor Anna Singer, för institutionens högre familjerättsseminarier
Ledamot i Universitetets familjepensionsnämnd (2015- )
Prodekan (2011-2013)
Ordförande i Utbildningsutskottet (2009-2013)
Föreståndare för Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF, 2005-2011)

Externa uppdrag

Ledamot i Notarienämnden (2012-)
Proinspektor, Värmlands nation i Uppsala (2012-)
Medverkar som familje- och fastighetsrättsexpert i radioprogrammet Plånboken, som sänds i P1 (2007-)
Akademiska rådet för Juridisk Publikation (2012-)
Rättsfallskommentar m.m. för Info Torg avseende deras juridiska informationstjänst på nätet (2009-)
Expertkommentator för Blendow Lexnova avseende deras juridiska informationstjänst på nätet (2008-2009, 2016-)
Ledamot i Hyresnämnden (2002-2013)
Ledamot i referensgrupp till utredningen om ägarlägenheter i befintliga hyreshus, SOU 2014:33
Expert kopplad till en engelsk forskningsgrupp vid Reading University. Forsknings-projektet avser "Community of property: a regime för England and Wales" (2004-2006)
Expert i 2002 års ägarlägenshetsutredning, SOU 2002:21 (2000-2002)

Intresseområden

Familje- och fastighetsrätt - särskilt förmögenhetsrättslig äktenskaps- och arvsrätt.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.