Organisation och personal

Harald Nilsson

hedersdoktor vid Institutionen för arkeologi och antik historia

E-post:
haraldbsnilsson[AT-tecken]gmail.com
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H
Postadress:
Box 626
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FK, universitetets mynt- och medaljvårdare

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.