Organisation och personal

Stefan Brink

docent i nordiska språk, särsk. ortnamnsforskn. vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
stefan.brink[AT-tecken]arkeologi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, professor

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.