Lars Berglund

professor vid Institutionen för musikvetenskap

E-post:
Lars.Berglund[AT-tecken]musik.uu.se
Telefon:
018-471 1566
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i musikvetenskap och innehavare av den lärostol som inrättades 1947 för Carl-Allan Moberg. Mina forskningsintressen berör musikhistorisk forskning, särskilt tidigmodern tid, samt teori och metod inom musikvetenskap och inom humaniora i stort. Sedan 2012 är jag prefekt vid institutionen för musikvetenskap och sedan 2014 ordförande i Svenska samfundet för musikforskning. 2016 invaldes jag som ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien.

Mina kurser

Forskning

Min forskning är framför allt inriktad på den tidigmoderna periodens musikhistoria, särskilt 1600-talet. Som musikhistoriker kombinerar jag musikanalys, kulturteori och idéhistoria, samtidigt som jag har ett särskilt intresse för receptionshistoriska perspektiv. Jag har arbetat med skandinavisk, tysk och på senare år framför allt italiensk musik. Sedan 2012 koordinerar jag ett forskningsnätverk finiansierat av STINT, "Musical-cultural exchange in Early Modern Europe 1550-1750", i samarbete med Royal Holloway, London University och Bach Archiv, Universität Leipzig där vi studerar kulturtransfer och musikkulturella utbyten i det tidigmoderna Europa. Jag är även projektledare för RJ-projektet "Kungliga svenska hovets samling av fransk musik från 1690-1726".

Jag deltar i följande projekt och nätverk:

  • "Shared Histories of Italian Opera in the Nordic Countries", NOS-HS
  • "The Mandolin in Naples in the second half of 18th Century" (Bologna, Uppsala, Neapel)

Förutom 1600-talet och vissa utflykter i 1700-talet har jag även publicerat studier om svensk modernistisk konstmusik under efterkrigstiden. Jag har även ett särskilt intresse för människorösten, vokala framföranden och performativitetsteori.

I min undervisning arbetar jag framför allt med handledning av doktorander och examensarbeten och kurser på avancerad nivå.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.