Organisation och personal

Janne Lindqvist

universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
janne.lindqvist[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2960
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Janne Lindqvist, född i Östersund år 1969, är universitetslektor i retorik och FD i litteraturvetenskap.

Han har forskat om retorikens teori och historia – särskilt dess uppkomst som egen disciplin i antikens Grekland – men även om svensk 1600-talsdiktning, TV-programmet Uppdrag granskning och om filminstitutets förste direktör, den stridbare socialdemokraten Harry Schein.

Han är författare till Klassisk retorik för vår tid – grundbok på många universitetsutbildningar i retorik i Skandinavien

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

 

AKADEMISKA ANSTÄLLNINGAR I URVAL

2010- Universitetslektor, Retorik, Uppsala universitet

2011- Gästlärare, Retorik, Kandidatprogrammet i informationsdesign, Mälardalens högskola

2008-2011 Gästlärare, retorik, Institutionen för Reklam och PR, Stockholms universitet

2005-2010 Universitetslektor, Litteraturvetenskap, Högskolan i Gävle

2005 Vik Universitetslektor, Litteraturvetenskap, Uppsala universitet

2003-2005 Vik. Universitetslektor, Litteraturvetenskap, Högskolan i Gävle

2002 Vik. Universitetslektor, Litteraturvetenskap, Mälardalens högskola

1997-2000 Lärare, retorik, Linköpings universitet, Campus Norrköping

1996-2002 Timanställning som universitetslärare, Litteraturvetenskap, Mälardalens högskola

 

 

EXAMINA I URVAL

2002 FD, Litteraturvetenskap, Uppsala universitet.

1994 Fil. kand., Litteraturvetenskap, Uppsala universitet.

 

Forskning

Forskningsintressen

Klassisk retorisk teori, med särskilt fokus på sofistisk retorik och Aristoteles Retoriken, klassisk och modern retorisk argumentationsteori, vetenskapsretorik, epideiktisk retorik.

Pågående forskning

”Dissoi logoi som logōn technē”
En nyläsning av det sofistiska fragmentet Dissoi logoi

“Vetenskapsretorikens retorik?”
En retorisk analys av den vetenskapsteoretiska debatten mellan mellan Karl Popper och Thomas Kuhn.

”Topikerna i klassisk retorisk teori”
En jämförelse mellan topikbegreppet i ett antal antika texter, bland andra Dissoi logoi, Aristoteles Retoriken och Ciceros De Inventione.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.