Antonie Gietl

1:e bibliotekassistent vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för ämnesbibliotek; Ångström-, Biologi- och Geo-biblioteken; Ångströmbiblioteket

E-post:
Antonie.Gietl[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 2926
Mobiltelefon:
070-1679202
Besöksadress:
Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 526
751 20 UPPSALA

1:e bibliotekassistent vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för ämnesbibliotek; Ångström-, Biologi- och Geo-biblioteken; Biologibiblioteket

Mobiltelefon:
070-1679202
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum EBC, Norbyv. 18B
Postadress:
Norbyv. 18B
752 36 UPPSALA

1:e bibliotekassistent vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för ämnesbibliotek; Ångström-, Biologi- och Geo-biblioteken; Geo-biblioteket

Mobiltelefon:
070-1679202
Besöksadress:
Villav. 16, 752 36 Uppsala
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.