Samuel Edquist

universitetslektor vid Institutionen för ABM

E-post:
Samuel.Edquist[AT-tecken]abm.uu.se
Telefon:
018-471 7595
Mobiltelefon:
073-0289704
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag är lektor i ABM-ämnen (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap) på institutionen för ABM. I botten är jag historiker, disputerade 2001 på en avhandling om nationalism i den svenska nykterhetsrörelsen, och därefter har jag ägnat mig åt ämnen som historiebruk, folkbildningens historia och arkivvetenskap.

Jag har de senaste åren forskat i tre parallella projekt. Två av dem handlar om den svenska folkbildningens historia (om demokratifostran resp. styrning genom statsbidrag), och det tredje om svenska arkiv: vad är det egentligen som sparas för eftervärlden och hur motiveras det?

Under hösten 2016 inleder jag ett nytt forskningsprojekt, som beräknas pågå till 2019. Det heter "Hemligstämpla eller utplåna?", och där kommer jag studera synen på potentiellt integritetskänslig information under 1900-talet och fram till idag, såsom socialtjänstakter, patientjournaler och forskningsmaterial. Jag strävar efter att analysera brännpunkterna mellan å ena sidan viljan att utradera information för att den anses alltför integritetskänslig, och å andra sidan strävan att bevara samma information för att den ses som värdefull av olika orsaker. Se projektansökan.

Från 2018 till 2021 arbetar jag i ett projekt om de ekonomiska förutsättningarna för 1800-talets föreningsväsende, under tiden före folkrörelserna.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.