Organisation och personal

Örjan Frans

universitetslektor vid Institutionen för psykologi

E-post:
Orjan.Frans[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 7566
Fax:
018-471 2400
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Kursledare för:

Samtalsmetod och psykologiska testmetoder, 7,5 hp, på Psykologi med inriktning mot arbetsliv.

Inom kursen Utvärdering på Beteendevetenskapliga programmet för de 10 hp som Institutionen för psykologi ansvarar för.

Örjan Frans undervisning består i huvudsak av föreläsningar.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Forskning

Örjan Frans forskningsinriktning är inom klinisk psykologi, främst reaktioner efter upplevda traumatiska händelser som Akut Stressyndrom (ASD) och Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD). Han forskar även inom psykometri och psykologisk testning.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.