Mikael Ahlund

universitetsantikvarie vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

E-post:
Mikael.Ahlund[AT-tecken]gustavianum.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679017
Besöksadress:
Akademig. 3
Postadress:
753 10 UPPSALA

Kort presentation

Jag är bitr. museichef vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. Jag är även universitetsantikvarie, har disputerat i konstvetenskap och blev docent 2014. Jag har lång erfarenhet av att arbeta vid museer, t.ex. vid Nationalmuseum i Sthlm (1998–2014). Som författare och forskare har jag sysslat med en rad olika samlingar, teman och konstnärskap, framförallt från perioden 1650-1900. I rollen som utställningskommissarie har jag producerat ett antal nationella och internationella utställningar.

Akademiska meriter: Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.