Organisation och personal

Jenny Wiksten Folkeryd

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
jenny.folkeryd[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2494
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
jenny.wiksten.folkeryd[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress:
Box 527
75120 Uppsala

Kort presentation

Jenny Wiksten Folkeryd är docent i didaktik och arbetar som lektor i didaktik med inriktning svenska. Hennes undervisning och forskning rör framförallt olika aspekter av läs- och skrivutveckling i skolans tidigare år samt bedömning av läs- och skrivutveckling i nationella och internationella test. Hon deltar också i konstruktionen av de nationella proven i svenska och ingår i the Reading Development Group för PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.