Organisation och personal

Catharina Nyström Höög

forskare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
catharina.hoog[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2999
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Enligt överenskommelse, arb. 50 % på Nordiska språk

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Mitt främsta forskningsintresse är textanalys i vid bemärkelse, särskilt texter i offentlig kommunikation och skrivande i undervisningskontext. Vidare språkvård, språkattityder, språkpolitik och språkideologi .

Handledning av doktorander

 • Anna Sahlée

Publikationer i urval

 • Nyström Höög, Catharina, 2015: Blicken, buren och den vita snön. Nyckelord som utgångspunkt för en läsning av Darling River. I: Det skönlitterära språket. Tolv texter om stil, red. av Carin Östman. Stockholm: Morfem.
 • Nyström Höög, Catharina, 2015: Värdegrundstexter - ett nytt uppdrag för klarspråksarbetet? I: Sakprosa, vol. 7 nr. 2.
 • Nyström Höög, Catharina, Söderlundh, Hedda & Sörlin, Marie, 2012: Myndigheterna har ordet. Om kommunikation i skrift. Stockholm: Norstedts och Språkrådet.
 • Nyström Höög, Catharina, 2010: Rec. av Bent Preisler: Danskerne og det engelske sprog. I: IJSL 204 (International Journal of Sociolinguistics). Special issue ”The Linguistic Consequences of Globalization: The Nordic Countries”, red. av Tore Kristiansen & Helge Sandøy. S. 167–170.
 • Nyström Höög, Catharina, 2010: Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9. (Svenska i utveckling nr 27. FUMS Rapport nr 228) Uppsala: Institutionen för nordiska språk.
 • Nyström Höög, Catharina, 2006: Språk och språkmöten i Sverige. Så tycker svenskarna. I: Språk och stil 16. Uppsala.
 • Nyström Höög, Catharina, 2005: Teamwork? Man kan lika gärna samarbeta. Svenska åsikter om importord. (Moderne importord i språka i Norden IX). Oslo.
 • Nyström Höög, Catharina, 2005: What do people actually think? On scale measuring and personal narratives in attitude studies. I: Acta Linguistica Hafniensia vol. 37, red. av Tore Kristiansen, Peter Garrett & Nikolas Coupland. Köpenhamn.
 • Nyström, Catharina, 2001: Hur hänger det ihop? En bok om textbindning. (Språkvårdssamfundets skrifter 32.) Uppsala.
 • Nyström, Catharina, 2000: Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och sammanhang. (Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk 51.) Uppsala, diss.

Forskning

Jag arbetar för närvarande inom det RJ-finansierade forskningsprojektet En ny genre och dess arkeologi tillsammans med Anders Björkvall vid Örebro universitet. Projektet vill utveckla en kritisk förståelse för genren värdegrund och undersöka hur verbala och visuella resurser tas i anspråk i den sociala praktik som värdegrunden är en del i. Läs mera om projektet här http://anslag.rj.se/sv/anslag/49905 eller följ oss på värdegrundsbloggen här på Uppsala universitets webbplats https://blogg.uu.se/vardegrund

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.