Organisation och personal

Eva Haxton

koordinator vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Eva.Haxton[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 9097
Fax:
018-557301
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Infektion, Ing 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Infektion, Ing 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Fil. lic. civil ekonom

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.