Hans Liss

informationssäkerhetssamordnare vid Säkerhetsavdelningen, Enheten för informationssäkerhet

E-post:
hans.liss[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 4533
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

expert vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

Besöksadress:
Akademig. 3
Postadress:
753 10 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.