Organisation och personal

Margaretha Nydahl

professor i kostvetenskap vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
Margaretha.Nydahl[AT-tecken]ikv.uu.se
Telefon:
018-471 2318
Fax:
018-471 2261
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Docent,  universitetslektor med en bakgrund som dietist främst inom primärvården. Undervisning  inom dietetik, folkhälsa, geriatrik, livsmedelvetenskap och hälsokommunikation. Forskning som inriktas mot hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och kostens betydelse vid livsstilsrelaterade sjukdomar. 

Akademiska meriter: DMSc, Docent

Mina kurser

Biografi

En stor del av mitt arbete, forskning och undervisning har fokuserat mot utvärdering av kostens och kostrådgivningens betydelse vid livsstilsrelaterade sjukdomar. Jag disputerade vid institutioen för folkhälso- och vårdvetenskap, avdelningen för klinisk nutrition, Uppsala universitet. Avhandlingen inkluderar framförallt interventionsstudier där effekter av olika fettsammansättningar i maten utvärderades bland såväl friska som personer med hyperlipidemi. Efter disuptationne tillbringade jag ett post doc år vid universitet i Reading, England. Under detta år arbetade jag främst med en större interventionsstudie där ett nära samarbete med livsmedelsindustrier ingick som en del av projektet. Under senare år har jag i min forskning främst haft fokus mot hälsofrämjande aktiviteter där hälsokommunikation varit en viktig del vid analysarbetet. Bland mer samhällsinrikatde och hälsofrämjande aktiviteter kan "Matskola för äldre" nämnas som ett exempel på ett nära samarbete mellan samhälle/kommun och universitet. 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.