Organisation och personal

Mats Wahlberg

docent i nordiska språk, särsk. ortnamnsforskn. vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
mats.wahlberg[AT-tecken]sprakochfolkminnen.se
Mobiltelefon:
070-7521718
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Anställd vid Institutet för språk och folkminnen, SOFI, von Kraemers allé 19

pens. forskare vid Namnarkivet i Uppsala

E-post:
Mats.Wahlberg[AT-tecken]sprakochfolkminnen.se
Mobiltelefon:
070-7521718
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.