Jozef Zlomanczuk

seniorforskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
jozef.zlomanczuk[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 1587
Mobiltelefon:
070-4250766
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

forskare vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi

Mobiltelefon:
070-4250766
Besöksadress:
Husargatan 3 (D5)
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 599
75124 Uppsala

Akademiska meriter: FD, docent i kärnfysik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.