Ulf Smith

gästforskare emer. i materialvetenskap, docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

Mobiltelefon:
070-5332956
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.