Organisation och personal

Tore Frängsmyr

professor emeritus vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
tore.frangsmyr[AT-tecken]idehist.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250179
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Forskning

Forskningsintresse

Min forskning har rört sig över flera århundraden. Studier med särskild inriktning på vetenskapshistoria har handlat om såväl enskilda discipliners historia som vetenskapernas förhållande till samhällsutvecklingen, såsom politik och religion. Flera studier täcker geologins historia under 1700- och 1800-talen, andra avhandlar vetenskapliga institutioner såsom universiteten och Vetenskapsakademien.

Studier med särskild inriktning på idéhistoria har gällt analyser av stora idéströmningar och idékomplex, främst den europeiska upplysningen och olika aspekter av utopiskt tänkande. Till de senare hör uppsatsen ”Drömmen om det exakta språket” (1974) och Framsteg eller förfall (2 uppl., 1990). Framför allt har jag sökt analysera förhållandet mellan den intellektuella diskussionen i Sverige och övriga Europa, förutom om upplysningen även Linnétraditionen eller Christian Wolffs filosofiska inflytande.

Sedan några år är jag huvudansvarig för och medförfattare i projektet Uppsala universitets historia 1793-2000.

Skrifter i urval 2000-2010

 • Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år, 2 vol. (2000).
 • The Structure of Knowledge: Classificationns of Science and Learning since the Renaissance,  editor (2001).
 • Om vetenskapshistoria  (Salvia nr 1, 2003).
 • Pekingmänniskan: En historia utan slut (2006).
 • Sökandet efter upplysningen (2 uppl., 2006).
 • Idéhistoriens huvudlinjer, tills. m. Gunnar Eriksson (4 uppl., 2006).
 • Carl von Linné – paradoxernas vetenskapsman  (Salvia nr 7, 2007).
 • Vetenskapshistoria under 25 år (Salvia nr 9, 2007).
 • ”Between the Deluge and the Ice Age”, i Advancements of Learning: Essays in Honour of Paolo Rossi, ed. J.L. Heilbron (2007).
 • “Wolffianism in Sweden”, i Christian Wolff und die europäische Aufklärung, eds. Jürgen Stolzenberg & Oliver-Pierre Rudolph (2007).
 • “Minnestalens historia”, i För efterkommande: Kungl. Vetenskapsakademiens medaljer 1749-2007, ed. Cecilia Bergström (2010).
 • ”Carl Linnaeus”, i The Great Scientists, ed. Andrew Robinson (under utg.).

Föredrag och presentationer, ht 2010

 • “Min läsning”, dubbelföreläsning i Senioruniversitetet (30/9).
 • ”Presentation av projektet Uppsala universitets historia (7/10).
 • ”Hur skriver man en universitetshistorik?”, föreläsning Gustavianum (12/10).
 • ”Uppsala universitets historia”, dubbelföreläsning Senioruniversitetet (19/10).
 • ”Vetenskapens olika roller under 1900-talet”, föreläsning Gustavianum (2/11.
 • ”Vem bestämmer över forskning?”, inledning vid seminarium tills.m. Li Bennich-Björkman (9/11).
 • ”Populärvetenskapens villkor”, deltagande i diskussionspanel (11/11).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.