Organisation och personal

Ingeborg Nordin Hennel

professor emeritus vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
ingeborg.hennel[AT-tecken]bahnhof.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Efter studier i huvudsakligen norrlandsförfattaren Olof Högbergs resp. Alfhild Agrells liv och dikt samt en språk- och stilundersökning av några manliga och kvinnliga 1880-talsförfattares novellistik har min forskning främst varit inriktad på ett teaterhistoriskt och intermedialt studium ur ett genusperspektiv. Detta intresseområde sätter också avtryck i mitt nu pågående arbete rörande några svenskspråkiga kvinnliga 1800-talsförfattares gestaltade "sanning" om den rollspelande kvinnan och om det teatrala.

Pågående forskning

Om den offentliga och privata scenens rollspelande kvinna i svensk 1800-talsfiktion (bok)

Publikationer i urval från det senaste dryga tiotalet år

Bidragit med nio kommentarer i Selma Lagerlöfs teatersonetter, red. Ulla-Britta Lagerroth & Lisbeth Stenberg. (Lund, 2014, 49,5 s)

Den populärvetenskapliga biografin Alfhild Agrell: rebell, humorist, berättare , (Stockholm, 2014, 376 s)

För- och efterord till Alfhild Agrell. Dramatiska arbeten. (Umeå, 2012, 33 s)

"Anna Lisa Hwasser-Engelbrecht och August Strindberg. En anteckning i Strindbergsforskningens marginal" (23 s., 2011 i Strindbergiana).

Tre uppsatser om kvinnliga skådespelare i Ibsenrepertoaren på svensk scen (86 s., Ibsens kvinnor, red. Roland Lysell. (Lund, Ellerströms förlag, 2011).

Bidrag i Ny svensk teaterhistoria, band I och II (95 s., varav ett tillsammans med Ulla-Britta Lagerroth, huvudred. Tomas Forser, Hedemora 2007).

"Elise Hwasser tolkar Ibsens kvinnor" (50 s.; "bunden av en takskyld uden lige". Om svensk-språklig Ibsen-formidling 1857-- 1906, red. Vigdis Ystad et al., Oslo 2005).

"På 'Lekarnas valplats'. Om en hyllningsdikt av Selma Lagerlöf" (12 s.; Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren, huvudred. Håkan Möller, Stockholm/Stehag 2002).

"På 'hvardagslifvets teater'. Något om rollspel och musicerande i Fredrika Bremers romaner" (43 s.; Mig törstar! Studier i Fredrika Bremers spår, red. Åsa Arping & Birgitta Ahlmo-Nilsson, Göteborg 2001).

"La Sylphide - On a Guest Performance at The Royal Theatre in Stockholm 1841" (12 s.; Nordic Theatre Studies 2000:12).

"Norrlänningar och utbölingar. Något om Olof Högbergs syn på det förra sekelskiftets norrlandsfrågor" (12 s.; Linjer i en norrländsk litteraturhistoria, red. Kjell-Arne Brändström, Umeå 1999) samt förord till en nyutgåva av Olof Högbergs debutroman Den stora vreden (13 s.; Hedemora 2006).

Mod och Försakelse. Livs- och yrkesbetingelser för Konglig Theaterns skådespelerskor 1813 -- 1863 (488 s.; Hedemora 1997).

"Författarliv i sekelskiftets Sundsvall" (om främst Frida Stéenhoff, Olof Högberg och Karl Östman, 26 s.; Sundsvalls historia, band III, red. Lars-Göran Tedebrand, Sundsvall 1997).

(För fullständiga bibliografiska uppgifter, se Libris.)

Redaktörskap

Bandredaktör för Ny svensk teaterhistoria, del II, i samarbete med Ulla-Britta Lagerroth (Hedemora 2007).

Makt och vanmakt. Texter från ett genusteoretiskt seminarium (Härnösand 1998).

En av fem redaktörer för band II av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, förenat med tre bidrag i samma volym, huvudred. Elisabet Møller-Jensen (Höganäs 1993).

Drömmen om Norrland och världen, i samarbete med Mauritz Edström (CEWE-Pool 1981).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.