Organisation och personal

Carina Lindgren

ekonomiadministratör (Tjänstledig) vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
Carina.Lindgren[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
Rum ITC 2420 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Tjänstledig:
2017-03-20 - 2018-03-19

ekonomiadministratör vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
carina.lindgren[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3843
Besöksadress:
Rum ÅNG Å:63128 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.