Organisation och personal

Åsa Kassman Rudolphi

universitetslektor , Docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Asa.Kassman[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3116
Mobiltelefon:
070-4250511
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Docent i materialvetenskap. Forskar inom tribologi, inriktat mot friktions- och nötningsmekanismer utifrån ett materialvetenskapligt perspektiv.

Prodekan utbildning vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (Juli 2014–).

Mobilitetsprojekt: AKUT tom feb 2016, samt Vinnova mars-dec, arbetar 1 dag i veckan vid ABB Corporate Research i Västerås.

Handleder doktorand inom tribologi av polymera material.

Undervisar kurserna Materialanalys och Materialkännedom. Exminator exjobb "Q-programmet".

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My field of research is tribology, with focus on friction and wear mechanisms, and based on materials science and engineering. The work includes e.g. design and interpretation of experimental studies, surface imaging and analysis for friction and mechanism studies and evaluation of new material solutions for different applications. A specialty is degradation of electrical contacts subjected to vibrations and sliding. This work includes wear mechanism studies of various coating materials. I am also presently working in projects on polymer tribology. See http://www.teknik.uu.se/applied-materials-science/research-groups/Tribomaterials/

I am appointed Dean of education at the Faculty of Science and technology (July 2014–June 2017).

Since January 2012 I have a mobility project where I work 1 day per week at ABB Corporate Research in Västerås. Now finaced by AKUT and Vinnova until 2016.

I am teaching courses on different levels in materials engineering and in microscopy and materials analysis. This study year: (Materialkännedom (F3), Materialanalys (Q4, K4)). I am Final examiner of the degree work in materials engineering (Q5, Teknisk fysik med materialvetenskap). I am also regularly organizing and teaching courses for PhD students and a two-days course in SEM for industrial participants.

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.