Richard Brenner

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
richard.brenner[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 7616
Mobiltelefon:
+41-75 4112260
Besöksadress:
Rum Å 82106 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: professor

Nyckelord: big data infrastruktur instrumentering partikelfysik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.